CFP: Odwet, zemsta, rewanż

Żyjemy w świecie ustawicznych napięć i konfliktów, niejednokrotnie mając poczucie, że to, co się nam przydarza, to nie jest wyłącznie nasza wina, lecz odpowiedzialność ponosi ktoś inny. Wdając się w konflikt, chcemy rewanżu. Historia także pamięta o sporach, które prowadziły do spirali zemsty czy rewanżu. Nawet w języku potocznym sporo się jest wyrażeń dotyczących zemsty, a ta zresztą jest kanwą dla mnóstwa tekstów kultury. Media i social media także pełne są małych i większych zemst. A i świat zna także i te konflikty czy spory, które zwieńczył koszmar zbrodni. Z tego względu warto więc uważniej przyjrzeć się temu zjawisku. Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • język zemsty, retoryka konfliktu;
 • media i social media;
 • zemsta jako wielki temat kultury;
 • rewanż –  artystyczne ujęcia (literatura, film, serial, opera mydlana, gry wideo, sztuki plastyczne);
 • sport
 • historia;
 • zemsty polityczne;
 • konflikty lokalne, spory międzynarodowe;
 • konflikty militarne;
 • etniczne spory i ich konsekwencje;
 • konflikty religijne;
 • spory prawne;
 • zemsty rodzinne i pokoleniowe;
 • psychologiczne aspekty i podłoża odwety, zemsty, rewanżu;
 • władza a społeczeństwo;
 • sztuka a odwety artystyczne, społeczne, prawa autorskie;
 • antagonizmy;
 • przypadki jednostkowe;
 • COVID19 – konfliktogenność, bezradność wobec pandemii i jej skutki;
 • edukacja wobec konfliktów, sporów i  rewanżu; dydaktyka i pedagogika.

 Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ozr.ekonferencja@gmail.com mija 12 września 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)